Gemeentelijke vergunning en plattegrond

terug naar overzicht

Woensdag, 5 juli 2017

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft begin juli een vernieuwde vergunning van haar viswateren vastgelegd. Om te weten wat voor papieren je bij je moet hebben is een overzicht geplaatst van alle visrechthebbenden in de gemeente.

Dit is een gevolg van de de nieuwe Nota Hengelsportbeleid die nu ondertussen zou ingaan op 1 januari 2018 en niet halverwege 2017. Met alle hengelsportverenigingen zullen nieuwe afspraken gemaakt worden over het gebruik van de wateren en de huurcontracten. 

Visrechthebbenden zijn de gemeente, de hengelsportverenigingen en Sportvisserij Nederland met hun landelijke lijst van viswateren.

Voor de gegevens kun je terecht aan de rechterkant van de homepage.


Van Veldekekade aan de Zuidwillemsvaart