Eierconcours 2018


Uitslag Eierconcours

publicatiedatum: Donderdag, 22 maart 2018

Pasen viel vroeg in het jaar. Voor onze traditionele eerste wedstrijd van het jaar schreven zich 13 deelnemers in. Ondanks het koude voorjaar kon winnaar Hans Kouwenberg 15 stuks vangen. Gefeliciteerd!
De oevers bij de flat waren niet geschikt voor de wedstrijd. Dus wijken we uit naar een andere plek aan de Aa.


Datum (en tijd) Zaterdag 31-03-2018 10:00 uur t/m zaterdag 31-03-2018 13:00 uur
Uiterlijke inschrijfdatum Vrijdag 30-03-2018
Inschrijfgeld Lidmaatschap vereist
Plaats Hintham
Aa Hintham achter H.Moerkerklaan
Wedstrijd Nationaal
Water Zoet
Sportvisserijtype Witvissen

Doelgroep
Heren, dames, junioren, kinderen
   

Loten om 9.00 uur links van de flat H.Moerkerklaan
Meedoen is gratis
Alle deelnemers hebben prijs
Vissen op stuks
Inschrijven voor alle witvis wedstrijden bij: Rene van Hoof 2 dagen van te voren.

Tel. 073-8510905 of 06-49665167
Het loten begint op de vastgestelde tijd. Zet het nummer van de wedstrijdleider in je telefoon. Bel hem op indien je te laat dreigt te komen. Alleen dan wordt er een plaats voor je geloot. Maar het spreekt vanzelf dat je op tijd ter plekke aanwezig bent!

Organisator(en) HSV Vrolijke Vissers