Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene reglementen

HSV de Vrolijke VissersNeem tijd om onderstaande te lezen!

Met ingang van 2017 gaan we onze clubvergunning uitgeven in de vorm van een pasje. Onze Algemene Reglementen passen daar niet op . Dus verwijzen op dit pasje naar onze website.

Naleving hiervan maakt mede dat we met elkaar op onze wateren met genoegen onze hobby kunnen uitoefenen. Zijn er toch problemen aan de waterkant probeer ze dan op een vriendelijke manier op te lossen!
Visdocumenten

Die u op verzoek van politie, BOA, of door de vereniging aangewezen controleurs met legitimatie onmiddellijk moet kunnen tonen:


1.    Vispas, of voorlopige vispas. Aan te vragen bij hengelsportzaak Glaudemans.

2.    Verenigingsvergunning, of voorlopige verenigingsvergunning. Te verkrijgen bij hengelsportzaak Glaudemans. Aan deze vergunning zijn de hieronder beschreven Algemene bepalingen gekoppeld.

a.    Specificatie van onze vergunningsvoorwaarden
Houder van onze vergunning mag, indien in het bezit van een geldige sportvisakte, gebruik maken van 3 hengels in de volgende wateren:

1.    Heiniswiel 

2.    Stenenkarnerplas 

3.    Rosmalense Plas

3.    Nachtvergunning. Het is toegestaan om met een nachtvergunning op zowel de Stenenkamerplas als de Rosmalense Plas te vissen tijdens nachtelijke uren. Op de Heiniswiel mag 's nachts niet worden gevist. 

Er zijn kosten verbonden aan de nachtvergunning. Deze is te verkrijgen bij hengelsportzaak Glaudemans  en kost 15 euro. 

a.    Er mogen geen tenten worden opgezet t.b.v. overnachten.

b.    Overnachten aan beide viswateren is niet toegestaan. 

c.    De plaatselijke politie ziet er op toe.

Voor de duidelijkheid: het bestuur ziet het opslaan van een bivvy als onderdeel van het vissen en zal er bij de gemeente voor pleiten om dit toe te staan. Het bestuur zal duidelijk maken dat nachtvissen en opslaan van een onderkomen voor de nacht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook dat de ervaring van afgelopen jaren aan beide plassen positief is geweest als het gaat om orde en handhaven daarvan. Het bestuur heeft wel gemeend om de voorwaarden die de gemeente stelt kenbaar te maken aan de leden. 

4.    Adreswijzigingen op vispas en verenigingsvergunning. Deze dienen tijdig doorgeven te worden aan de vereniging en Sportvisserij Nederland.
Algemene bepalingen geldend bij gebruik van de verenigingsvergunning: 

1.    De H.S.V. de Vrolijke Vissers  stelt zich niet aansprakelijk voor ongeacht welke schade en/of letsel (incl. vermogensschade) toegebracht aan de vergunninghouder of diens eigendom

2.    Het is verboden karper, snoek, paling, snoekbaars of zeelt mee te nemen. Deze moet zo spoedig mogelijk in het zelfde water worden teruggezet.

3.    Het is niet toegestaan vis uit te zetten in verenigingswater zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 

4.    Ondermaatse vis moet direct weer in vrijheid worden gesteld.

5.    Boten op of aan het water bedoeld voor personen zijn alleen toegestaan op de Rosmalense plas. Deze mogen alleen voorzien zijn van een elektrische motor, een peddel of roeispanen.

6.   Voerboten of boten ten behoeve van het brengen van aas, of lokvoer naar de visplek

o   Deze mogen zich niet verder bevinden dan 100 meter, oftewel een worp afstand van de eigen visstek.

o   Er dient rekening gehouden te worden met andere vissers en iedere andere waterrecreant.

7.    Conflicten op, in of aan het water dienen in vriendelijke sfeer vermeden te worden. Blijf in alle gevallen kalm.

8.    De vereniging is aansprakelijk voor oeverbeschadiging etc. en verhaalt die op u. Hij, die de voorwaarden overtreedt, welke in de vergunning zijn gesteld ter bescherming van de visstand in de wateren, wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist. Hij is deswege strafbaar volgens het  Arrest van de Hoge Raad .d.d. 2 mei 1996 

9.    Het is niet toegestaan langs de waterkant open vuur te maken. 

10. Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken. Elektronische beetverklikkers: zo zacht mogelijk! 

11. Auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd worden. Het in- en uitladen van materialen dient tevens vanuit deze parkeerplaatsen te gebeuren. 

12. Iedere hengelaar is verplicht eigen afval mee te nemen of te deponeren in de daarvoor geplaatste afvalbakken.

13. Karpervissers dienen in het bezit te zijn van een onthaakmat en een voldoende groot schepnet. 

14. Voor het vissen op karper is het gebruik van gevlochten lijn niet toegestaan. 

15. Er geldt een maximum van twee onderkomens per stek, waarbij het onderkomen uitsluitend in een natuurlijke kleur dient te zijn. Tenten en overnachten aan de waterkant is niet toegestaan. Let op: de politie controleert en sanctioneert. 

16. U bent aan de waterkant om te vissen! Andere activiteiten dient u te beperken: Geen bier-, barbecue of andere bijeenkomsten. 

17. U bent er aan gehouden om het voeren op een visstek tot een minimum te beperken. Het van te voren voeren van een visplek geeft niet het recht van vissen op deze plek. Claimen van een visstek is dus verboden!

18. Overtreding van de bepalingen of de verenigingsregels kan sancties tot gevolg hebben conform de verenigingsstatuten. 
Vangst- en aasbepalingen

1.    Snoekverbod voor onze wateren: Van 1 maart tot en met 30 juni. Toevallig toch gevangen snoek dient onmiddellijk te worden teruggezet.

2.    Tevens geldt een visverbod van 1 april t/m 31 mei op de volgende soorten: Barbeel, Kopvoorn, Serpeling, Sneep, Winde en Vlagzalm.Visverbod op Baars en Snoekbaars van 1 april tot de laatste zaterdag in mei. Voor de Heiniswiel geldt een gesloten seizoen van 16 maart t/m 31 mei

3.    Landelijk meeneemverbod paling. Alle paling dient onmiddellijk in het zelfde water te worden teruggezet. Paling vissen mag dus, paling meenemen niet.!!!!! Bent u bij controle toch in het bezit van paling, dan betekent dit dat u zonder geldige vergunning zit te vissen. BOA en politie zullen u dan een verbaal geven met hoge kosten.

4.    Gekleurde maden en gekleurde boilies. Dringend verzoek geen kleurstoffen te gebruiken in maden, of boilies. Weet welke schadelijke stoffen er in uw aas of lokvoer kan zitten.