Stenenkamerplas

Bereikbaarheid:

De Stenenkamerplas is meer verscholen in de landerijen. Er is een parkeerplaats.

Bereikbaarheid veranderd!
De Stenenkamerplas KON je bereiken door via de weg tussen Berlicum en Rosmalen (Berlicumseweg, Wamberg) vlak bij een driesprong af te slaan naar de verharde weg (Oude Bossche Baan) tussen de weilanden. Het parkeerterrein is te zien rechtsboven aan het einde van de Oude Bossche Baan.

Nu kan - hopelijk tijdelijk - de plas bereikt worden via industrieterrein de Brandt. Zo kan het pad tussen de Zandvang en de Stenenkamerplas bereikt worden. Weliswaar is er een hindernis met paaltjes, maar we hebben hierover overeenstemming met de gemeente.


Ook de Stenenkamerplas is een uitstekende plaats voor karpervissers. Sinds 2005 is de plas veranderd doordat plaats gemaakt moest worden voor de uitbreiding van de A2. Ten behoeve van de afslag naar Nijmegen is de westzijde van de plas opnieuw aangelegd. Er is bij de aanleg duidelijk aandacht geweest voor het behoud van de paaiplaatsen. Dit is een spectaculair schouwspel wat zich vooral in de meest noordelijke oever van de plas plaatsvindt.

In 2010 en 2011 is er kruiskarper uitgezet (zie visuitzettingen). Met de feeder of vaste hengel wordt deze sterke sportvis regelmatig gevangen.

Nieuwe Visplaatsen
Eind 2010 is het bestuur in goed overleg met de gemeente 's-Hertogenbosch begonnen met het plaatsen van nieuwe visplaatsen van stelcon platen. We hebben voorbeelden hiervan die elders geplaatst waren overgenomen. De plekken zijn zo goed als onderhoudsvrij en vandalismeproof. Het is de bedoeling dat in 2011 de Stenenkamerplas en de Rosmalense Plas hiermee voorzien worden.