Heinis

Het natuurgebied de Heinis. Een aantal wielen of kolken die ontstonden in een tijd dat de Maas hier nog liep. Het Heiniswiel grenzend aan de Balkweg is hier geheel groen door de overmatige algengroei.

2007 Snoeiwerk aan het Heiniswiel. Zorg voor de omgeving.
Het Heiniswiel is sinds jaren een beschermd onderdeel van het natuurgebied 'de Hervense Dijk'. In de afgelopen jaren is het ingesloten tussen de bebouwing van 's-Hertogenbosch en Rosmalen. "Het mooist krijg je de natuur door het zijn eigen gang te laten gaan". Maar hier heeft dit zich achterhaald mede door overbegroeiing en bebouwing.
Eric van Lent maakte foto's van het Heiniswiel . Je kunt zien dat er weinig ruimte is om aan de waterkant te komen. Geen overbodige luxe om hier iets aan te doen. Hopelijk wordt de bereikbaarheid beter als het Brabants Landschap klaar is met het snoeiwerk.

Januari 2007: Hieronder foto's door Erik van Lent.
Hierbij foto's van het Heiniswiel na het snoeiwerk door het Brabants Landschap. Zoals je ziet kan hier weer een dobbertje uitgegooid worden.
2008 Het afvissen van het wiel. Zorg voor de waterkwaliteit.

Back to the sixties!
Het Heinis Wiel, 1960, een mooi Wiel waar menigeen een hengeltje uitgooit. Er wordt gewandeld en gebuurt met wandelaars en andere vissers. Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, in 1960 opgericht, organiseert er voor haar leden viswedstrijden. Langs de waterkant is het regelmatig een drukte van belang. De sfeer is altijd goed en gemoedelijk.

Het Heinis Wiel, januari 2008. Struiken belemmeren het zicht vanaf de Reitscheweg op dit prachtige Wiel. De natuur heeft er in de afgelopen bijna 50 jaar ongestoord haar gang kunnen gaan. De vissers zijn nagenoeg verdwenen, de wandelaars zie je zo nu en dan nog wel. De bladeren die in de herfst in het water terechtkomen, hebben het water troebel gemaakt. De visstand is mede daardoor veranderd en de vele planten maken het bijna onmogelijk een goede visstek te vinden.
In overleg met het Brabants Landschap, eigenaar van het Heinis Wiel, willen we graag iets aan die situatie veranderen. In 2010 bestaat de vereniging 50 jaar en het zou mooi zijn als er dan aan het Heinis een jubileumwedstrijd gevist kan worden. Omdat het Wiel en de natuur rondom het Wiel niet in een keer veranderd kan worden, zetten we nu gelijkmatig het veranderingsproces in.”

Er is uitvoerig overleg gevoerd met het Brabants Landschap . Het Brabants Landschap huurt professionele beroepsvissers in om de visstand weer in orde te brengen. De vissoorten karper en brasem zullen worden gevangen en verplaatst naar de Stenenkamerplas en de Rosmalense plas, de andere wateren die de vereniging beheert. Dit zijn vissoorten die hun voedsel van de bodem halen en er dus voor zorgen dat het water troebel blijft. Bovendien komen deze soorten van origine niet voor in het Wiel. Zaterdag 8 maart aanstaande voeren we deze actie uit. Het vangen van de vissen en het transport naar de andere wateren zal op een verantwoorde manier gebeuren. Het welzijn van de vissen en de natuur staat bij ons voorop!

De foto's van het afvissen van het Heiniswiel