Heinis

Voorn uitgezet op Heinis
In januari 2013 is 100 kg. voorn uitgezet op de Heinis. Dit is gedaan om voor onze jeugdige vissers een aantrekkelijker viswater te hebben.